Scroll to top
© 2020, DO Montsant | Privacitat
ca es

Estalvi energètic a Falset-Marçà

EstalviFalsetMArça.jpg

Estalvi energètic a Falset-Marçà

24 juliol, 2012

La Cooperativa Falset Marçà i VITEC promouen l’estalvi i l’eficiència energètica al celler. A través d’un ajut cofinançat per la UE i la Generalitat, s’auditaran els consums actuals d’aigua i energia i posteriorment s’optimitzaran buscant alternatives més eficients al mercat.

La Cooperativa Falset Marçà i VITEC promouen l’estalvi i l’eficiència energètica al celler. A través d’un ajut cofinançat per la UE i la Generalitat, s’auditaran els consums actuals d’aigua i energia i posteriorment s’optimitzaran buscant alternatives més eficients al mercat.

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya (DAAM) ha concedit a la Cooperativa Falset Marçà i la Fundació del Parc Tenològic del Vi, VITEC, un ajut per a la redacció d’un projecte d’R+D+i. La finalitat d’aquesta línia d’ajuts, finançada amb fons europeus, és facilitar que les empreses del món agrícola treballin conjuntament amb centres de recerca ubicats a Catalunya en la definició de protocols de treball a partir dels quals puguin sorgir projectes de recerca, desenvolupament i/o d’innovació en els seus àmbits i poder concórrer a ajuts de major envergadura.

La Cooperativa i VITEC van sol·licitar plegats l’ajut per a la realització d’una metodologia d’auditoria energètica específica per cellers. El pressupost del projecte és de 12.000 euros, amb un ajut en forma de subvenció del 70%, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i pel DAAM.

L’estudi respon a la problemàtica que actualment tenen els cellers elaboradors, especialment els més petits i les cooperatives a l’hora de fer front als costos derivats de la implantació de sistemes que permetin reduir l’impacte ambiental derivat de la seva activitat.

L’estudi avaluarà els consums energètics de la Cooperativa Falset Marçà a fi de poder reduir-los mitjançant l’optimització dels processos enològics, recomanacions de bones pràctiques d’operació i la possible substitució d’algun dels equipaments per altres de més eficients.

Actualment s’està acabant de recollir tota la informació necessària i s’està analitzant la situació actual i l’evolució històrica en consums energètics, aigua i gasoil a partir de les dades de 2009-2011 i parcialment les del present 2012

En una primera etapa, un cop analitzats, s’establiran i es proposaran, per una banda, una sèrie de bones pràctiques de treball per aconseguir una major eficiència amb el consegüent estalvi energètic a les instal·lacions de la Cooperativa, i es permetrà conèixer si la disposició, dimensionament i tecnologia dels equips és l’adient. En una segona fase s’investigaran diferents vies d’estalvi energètic: disposició i dimensionat dels equips, estat de la tecnologia i es presentaran una sèrie de tecnologies i processos alternatius més eficients amb el seu corresponent anàlisi econòmic d’estalvi energètic i d’amortització.

A finals de juliol estarà redactat el protocol tècnic definitiu que caldrà exposar al Departament d’Agricultura. També s’hauran de presentar a la Generalitat les primeres indicacions de l’estat d’eficiència de la Cooperativa Falset Marçà fruit de l’anàlisi de les dades facilitades.

Més endavant i coincidint amb la verema, que és el punt més alt de despesa energètica, es realitzaran una sèrie de mesures in situ en paral·lel als diferents processos de vinificació enfocats a determinar els consums reals de cadascun dels equips que intervenen i analitzar les desviacions respecte als valors teòrics de fàbrica. Això permetrà obtenir una fotografia de despesa energètica acurada de cada etapa del procés i serà el punt de partida per optimitzar-les o bé per a cercar alternatives més eficients a mercat.

 

Articles Relacionats