Scroll to top
© 2020, DO Montsant | Privacitat
ca en es
General

Contacte

La nostra oficina

Consell Regulador de la DO Montsant

Pl. Quartera, 6. 43730. Falset.
Tel. 977 83 17 42. Fax. 977 83 06 76.
A/e: info@domontsant.com

administracio@domontsant.com

adv@domontsant.com

Contacta amb nosaltres

Amb l’enviament de les seves dades personals mitjançant aquest formulari, vostè autoritza de forma explicita al seu tractament per part del CONSELL REGULADOR D’ORÍGEN MONTSANT, únic destinatari d’aquestes. La informació aportada serà gestionada de forma confidencial i el seu us es destinarà exclusivament a fins informatius i comercials. Les seves dades quedaran depositades en un fitxer propietat d’aquesta empresa durant el temps necessari per a gestionar la fi dels tractaments mencionats i es suprimiran un cop deixi d’existir interès mutu per a la conservació de les mateixes.

CONSELL REGULADOR D’ORÍGEN MONTSANT garanteix que les seves dades personals no seran entregades a tercers i li informa que, a l’empara de la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i Garantia dels drets Digitals (LOPDGDD) que adapta el Reglament General del Parlament Europeu i del Consell de 26 d’abril de 2016 (UE 2016/679, articles 15 a 22, en referència a la informació aportada, vostè pot exercir els seus drets a l’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat, dirigint-se per escrit a les nostres oficines a 43730-Falset (Tarragona) Plaça Quartera, núm. 6, aportant una fotocopia del seu DNI (o document d’identitat equivalent) a fi de poder acreditar la seva titularitat.

Si considera que els seus drets han sigut vulnerats, o que el tractament de les seves dades personals no s’ajusta a la normativa vigent, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de control corresponent.