© 2020, DO Montsant | Privacy
ca en es
Back
Featured Projectes

LIFE PRIORAT MONTSANT

Scroll

Els últims trenta anys, la comarca del Priorat s’ha convertit en un model d’èxit internacional en la producció de vins d’alta qualitat sota l’empara de les DO Montsant i la DOQ Priorat, gràcies a l’acurada elaboració dels seus vins i a l’aprofitament del seu patrimoni vitícola, natural i cultural.

Amb tot, el sector vitivinícola de la comarca, format per 170 cellers pertanyents a aquestes denominacions d’origen, s’enfronta a diferents reptes relacionats amb la sostenibilitat del conreu i l’elaboració dels vins, així com amb la conservació d’un entorn natural únic i la reducció de l’impacte ambiental en la quantitat i la qualitat del vi produït. I això, a més, en un context de competència internacional creixent i d’un mercat cada vegada més exigent i ambientalment responsable.

Per solucionar aquests reptes, en el marc del suport per part de la Unió Europea a noves solucions per fer front als problemes ambientals, neix el 2016 el projecte LIFE PRIORAT+MONTSANT amb l’objectiu principal de desenvolupar i demostrar un model de producció vitivinícola sostenible a gran escala a la comarca del Priorat, mitjançant l’aplicació d’un conjunt de metodologies per a l’ús eficient dels recursos naturals en tota la cadena de valor, que posteriorment es pugui reproduir en altres regions vitivinícoles de la Unió Europea.

4 línies de treball

Reducció i optimització del consum d’aigua en viticultura

Objectiu: l’optimització de l’ús dels recursos hídrics disponibles per al reg de les vinyes fent servir la dosi adequada en el moment òptim.

Impacte esperat: la reducció del 10% en el consum de l’aigua per tona de raïm produït per al reg de 400has de vinya.

Resultats obtinguts fins ara: s’esperava la reducció del 10% i fins al moment es verifica que la reducció ha estat molt superior.

Reducció i optimització de l’ús de fertilitzants

Objectiu: l’optimització l’ús de fertilitzants en la dosi adequada i en el moment òptim.

Impacte esperat: la reducció d’almenys el 20% dels fertilitzants químics utilitzats en 400has de vinya.

Resultats obtinguts fins ara: en procés de validació.

Reducció l’ús de fitosanitaris de síntesis química

Objectiu: la implementació d’una agricultura sostenible i respectuosa que garanteixi la bona salut de les vinyes i l’obtenció d’un raïm de qualitat minimitzant l’ús de fitosanitaris de síntesi química.

Impacte esperat: que en finalitzar el projecte, el 30% dels viticultors de la comarca implementin pràctiques sostenibles per al control de les principals plagues i malalties a la zona.

Resultats obtinguts fins ara: malgrat que els anys estudiats fins ara (2016-2018) han estat any de baixa influència de la plaga, l’eficàcia del control ha estat molt alta.

Reducció de consums d’aigua i energia als cellers

Objectiu: l’avaluació de la situació actual pel que fa al consum d’aigua, energia i materials als cellers, i la identificació del potencial de millora ambiental i de bones pràctiques considerant una perspectiva de cicle de vida.

Impacte esperat: millorar el rendiment ambiental de les operacions diàries dels cellers, optimitzant el consum energètic dels principals processos (control de temperatura en dipòsits, climatització de les naus, filtració i bombes) i portant a terme pràctiques d’eficiència energètica (renovació d’equipaments més eficients, sistemes de circuit tancat en el control de la temperatura dels dipòsits, aïllament tèrmic del celler o millora de les pràctiques habituals com ara la realització d’ampolles, optimització de les rutes de distribució…)

A més d’aquestes 4 línies de treball, el projecte LIFE PRIORAT+MONTSANT treballa també en la prova pilot del nou sistema de càlcul d’empremta ambiental impulsat per la UE, PEF-WINE.

Els objectius d’aquesta prova pilot passen per l’avaluació de la situació actual pel que fa a consum d’aigua, energia i materials, i el desenvolupament d’una anàlisi de cicle de vida afegint la fase de vinya i de celler a partir de les normes europees de càlcul d’empremta ambiental PEFCR del vi.