Consell Regulador

Els vins de la DO Montsant estan emparats per la normativa del Consell Regulador de la Denominació d’Origen. Aquest organisme està integrat pels representants de l’entorn vitivinícola: viticultors, elaboradors i la Administració Pública. La seva missió és garantir la tipicitat i la qualitat dels vins que es produeixen en el territori. El reglament de creació, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el dia 5 de novembre de 2001, estableix les especificitats de tots els vins que es produeixen sota l’empara de la DO. Aquest reglament va ser actualitzat i publicat al DOGC el 28 de juny de 2005, i és vigent en l’actualitat.

El control dels vins s’exerceix des de la vinya fins a la seva comercialització. Els vins se sotmeten a diferents controls analítics i organolèptics per tal d’aconseguir el segell de garantia de la DO, que l’acredita davant del consumidor com un vi de la DO Montsant. Un panell de tastadors s’encarrega de dur a terme el tast sensorial de certificació de la qualitat dels vins.

Integrants del Consell Regulador

Pilar Just (Presidenta), Daniel Munté, Ricardo Rull, Marcel Ferré, Ivan Sales, Josep Maria Bargalló, Joan Asens, Carles Escolar, Patri Morillo, Xavier Canals i dos representants més de l’administració (DAAM i INCAVI).

- Frederic Cortés. Secretari

Normativa

DOGC9-7-02 Llei d'Ordenació Vitivinicola.

DOGC30-12-04 Decret de Desenvolupament d'Ordenació Vitivinicola.

Llei 24-2003 de vinya i vi BOE 165.

Text refós Reglament de la DO Montsant.

Plec de Condicions DO Montsant.

Modificacions Plec Condicions.

Relació cadastral.