ADV

L’Agrupació de Defensa Vegetal (ADV) del Consell Regulador de la Denominació d’Origen Montsant va crear-se el juliol del 2003 fruit d’un conveni amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya.

Des d’aquell moment ha intentat consolidar-se com un servei d’assessorament en els aspectes més tècnics del cultiu de la vinya amb la voluntat de ser un mitjà de formació i d’intercanvi de coneixements amb els socis de la DO.

Les actuacions principals de l’ADV són:

- Assessorament i vistes a viticultors. Aquesta tasca es divideix en dos grans grups. D’una banda, l’ADV efectua visites al camp amb la finalitat d’assessorar l’agricultor en el conreu i defensa fitosanitària de la vinya. De l’altra, s’aprofiten aquestes visites al camp per tal de prendre mostres, ja sigui de sòl o de material vegetal, amb l’objectiu de ser analitzades pel Servei de Defensa Vegetal.

- Control i seguiment de les principals plagues i malalties de la vinya. El seguiment de les diferents generacions del cuc del raïm (Lobesia botrana) es realitza mitjançant el control periòdic del vol dels adults, amb les trampes d’atracció sexual, i els controls visuals de posta quan el vol presenta índexs en creixement.
A més, es realitza la recollida i informatització de les dades climàtiques de la zona d’influència amb l’objectiu d’efectuar un seguiment del desenvolupament del mildiu. Tot i que aquests dos controls centren en gran part l’actuació de l’ADV, en cap cas s’obliden altres plagues i malalties (cendrosa, mosquit verd, esca, podridura...) que tenen també incidència en el cultiu.

- Actuacions divulgatives i formatives. Es realitzen jornades tècniques en diferents punts de la DO. i aprofitant la publicació del DOM diari, el diari de la D.O. Montsant, s’ha fet incidència, mitjançant un article sobre aspectes tècnics.

- Redacció i difusió dels avisos fitosanitaris. L’ADV és també l’encarregada de redactar i difondre els avisos fitosanitaris als viticultors de la Denominació d’Origen. L’elaboració d’aquests avisos està coordinada amb el Servei de Protecció dels Vegetals de Tarragona i de les Terres de l’Ebre.